Tuby

Tuby řadíme mezi basové žesťové dechové hudební nástroje. Z tohoto důvodu bývá tuba někdy označována jen jako "bas". Své zastoupení má zejména v orchestrech, kde se tuby objevují od 19. století. Na tubu se hraje většinou vsedě, což je dáno její značnou hmotností.

Pomocný vyhledávač
hudebních nástrojů
0 položek