Dechové hudební nástroje

Dechové hudební nástroje vydávají zvuk chvěním vzduchového sloupce. Z hlediska specifikace hudebních nástrojů lze dechové nástroje rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří žesťové dechové hudební nástroje, druhou skupinou jsou dřevěné dechové nástroje.

Žesťové dechové nástroje

Žesťové dechové nástroje („žestě“) se z obecného hlediska řadí mezi hudební nástroje, u kterých vzniká tón rozechvěním sloupce vzduchu pomocí rtů hráče.

Dřevěné dechové nástroje

Naproti tomu pro dřevěné hudební nástroje je charakteristické, že tón vzniká nárazem zvuku na hranu otvoru nebo rozkmitáním plátku. Dřevěné dechové nástroje mají výšku tónu danou rezonanční frekvencí vzduchového sloupce.

Pomocný vyhledávač
hudebních nástrojů
1452 položek